Miljøprojekt, 84, 1987

Alternativ lossepladsteknologi - en litteraturgennemgang

01-01-1987Ved gennemgang af inden- og udenlandsk litteratur undersøges i rapporten mulighederne for at anlægge og drive lossepladser ud fra den synsvinkel, at de skal fungere som effektive biologiske reaktorer. Som grundlag for dette gennemgås de grundlæggende mikrobielle processer. Dernæst vurderes effekten af de alternative teknologier, der kan benyttes på lossepladser. Sluttelig gives en oversigt over, hvilke teknologier der synes mest lovende (brug af små etapestørrelser, neddeling/opblanding af affaldet, recirkulation af perkolat m.m.)Læs publikation