Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Pant

  Publiceret 01-01-1987

  Med henblik på at tilgodese miljø- og ressourcemæssige formål undersøges hvorvidt pantsystemer kan bidrage hertil

 • Genanvendelsesrådets årsberetning 1986

  Publiceret 01-01-1987

  Genanvendelsesrådet har i 1986 behandlet 73 ansøgninger om tilskud til genanvendelse og mindre forurenende teknologi

 • Emballage til mælk og juice

  Publiceret 01-01-1987

  På baggrund af Miljøstyrelsens handlingsplan for genanvendelse fra maj 1986 er 2 ældre rapporter om returemballager til mælk og juice blevet revideret

 • Affaldsredegørelse

  Publiceret 01-01-1987

  I denne redegørelse er der ikke tilstræbt en udtømmende beskrivelse af indsatsen på de enkelte dele af affaldsområdet

 • Genteknologi og miljø/natur/sundhed

  Publiceret 01-01-1987

  Lov om miljø og genteknologi er indrettet sådan, at man kan skærpe eller lempe reglerne, efterhånden som Miljøministeriet får erfaringer med de virkni

 • Miljøstraffesager 2

  Publiceret 01-01-1987

  Miljøstyrelsen giver her en oversigt over straffesager på miljøområdet gennem det sidste år

 • Min mening om genteknologi

  Publiceret 01-01-1987

  Indeholder følgende indlæg: Ja til genteknologi under samfundets kontrol. Industriel anvendelse af genteknologi

 • Kattegatt

  Publiceret 01-01-1987

  Danmarks og Sveriges miljøministre besluttede i november 1986 at en fælles dansk-svensk aftale om begrænsing af forureningen i Kattegat skulle udarbej

 • Badevand og strandkvalitet

  Publiceret 01-01-1987

  En oversigt udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af oplysninger fra amtskommunerne/Hovedstadsrådet

Søg i arkivet