Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1986

19-07-1986

Oversigten inddeler bekæmpelsesmidlerne efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stoffer, anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren og mindste og største pakningsstørrelse. Desuden findes lister med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.

Læs publikation