Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1986

Vandværkstakster

01-01-1986Vejledningen er til brug for kommunalbestyrelserne ved deres godkendelse af vandværkstakster. Den angiver, hvordan vandværkers takstsystemer kan bygges op (tilslutningsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger, bidrag til stikledninger, fordelingsnøgle for forskellige arter af ejendomme, løbende vandafgifter), og hvordan vandværkers regnskaber og budgetter bør affattes, samt hvordan man på dette grundlag kan beregne taksternes størrelse.Læs publikation