Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1986

Undersøgelse af husdyrhold, gødningsanvendelse m.v. i 5 mindre landbrugsområder

01-01-1986

Forsøgsområder: Voel bæk; Fladerne bæk; Holm bæk; Nyhaveafløbet; Feldbæk

Læs publikation