Transport i vandløb af kvælstof, fosfor og organisk stof i 7 landbrugsområder

01-01-1986

Forsøgsområder: Fladerne bæk; Rabis bæk; Voel bæk; Holm bæk; Nyhaveafløbet; Gjelbæk; Feldbæk

Læs publikation