Svømmebade og sygdomsrisici

01-01-1986I projektet gennemgås de mikrobiologiske problemer, der er knyttet til svømmebade og disses omgivende anlæg. Hovedvægten er lagt på den sygdomsrisiko, de enkelte mikroorganismer udgør ved badning i svømmebade. Videre behandles betydningen af hygiejnestyringen for den mikrobiologiske vandkvalitet, og hvilke kontrolforanstaltninger, der kan sikre en god hygiejne i svømmeanlægget.Læs publikation