Miljøprojekt, 70, 1986

Organiske opløsningsmidler

01-01-1986Rapporten omhandler: - Forbruget af organiske opløsningsmidler i Danmark 1968-1984. - Produktionsmetode, anvendelsesformål, forbrugsmængder, renhed og mulighed for eksponering for 13 opløsningsmidler: dichlormethan, n-hexan, methyl n-butylketon, methylchlorid, methyl-ethylketon, min. terpentin, styren, tetrachlorethylen, toluen, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen, 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan og xylen. - Navngivningen af kulbrinteblandinger. - Opløsningsmidlers optagelse i organismen og neurotoksiske virkning, såvel akut som kronisk. Metoder og vanskeligheder ved undersøgelse af effekten. - Forudsigeligheden af opløsningsmidlers neurotoksiske virkning ud fra fysisk-kemiske parametre. - Eksisterende klassificering og forslag til ny for de 13 opløsningsmidler.Læs publikation