Miljøprojekt, 72; Environmental project, 72, 1986

Organic solvents

01-01-1986

Rapporten indeholder: - en generel gennemgang af opløsningsmidlers kroniske neutrotoksiske effekt - for 13 udvalgte opløsningsmidler et standard-skema, der anvendes i EF ved klassificering af farlige stoffer. Skemaet indeholder oplysninger om stoffernes fysisk-kemiske og toksiske egenskaber. Skemaet er suppleret med en detaljeret gennemgang af de videnskabelige undersøgelser vedrørende stoffernes neurotoksiske effekt - De 13 opløsningsmidler er: chlormethan, dichlormethan, n-hexan, methyl n-butylketon, methylethylketon, mineralsk terpentin, styren, tetrachlorethylen, toluen, 1,1,1-trichlorethan, trichlorethylen, 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan og xylen - Desuden en gennemgang af dokumentationen for neurotoksisk effekt af: petroleum products, thinner, mixed solvent exposure - korte afsnit om den psykologiske undersøgelsesmetode, og om kriterierne for diagnosen "kronisk toksisk encephalopathi".

Læs publikation