Om dioxinhandlingsplan, tilsyn og andet

01-01-1986Dette hæfte giver en kortfattet orientering om en række initiativer på miljøområdet. Dioxinhandlingsplanen vil f.eks. få indgribende betydning for kommunernes affaldshåndtering. Desuden omtales nogle initiativer til bedre miljøtilsyn, resultaterne af restproduktudvalgets arbejde, status for kemikalieaffaldsdepoter, genbrug af papir fra kommunale institutioner samt nye regler om svovl i brændsel og autorisation af rottebekæmpere.Læs publikation