Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1986

Miljølovsrevision og ministerredegørelser

01-01-1986Publikationen indledes med en kort oversigt over den seneste og meget betydningsfulde miljølovsrevision (Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, Lov nr. 329 af 4/6, 1986). Den nye lov træder i kraft den 1/1, 1987. Derudover omtales en række ministerredegørelser, som tegner de store linjer på væsentlige områder: Miljøministerens handlingsplan, bekæmpelsesmiddelredegørelsen og affaldsredegørelsen. Endelig er der bidrag om de nye regler på landbrugsområdet.