Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1986

Miljøkreditrådets årsberetning 1985

Vedrørende miljøstøtteloven (lov nr. 606 af 23 dec. 1980)

01-01-1986

Miljøkreditrådet har i 1985 behandlet 588 ansøgninger om miljøstøtte, hvoraf 272 fik tilsagn. Det samlede tilskud blev 11 mio. kr. til investeringer på 62 mio. kr. To virksomheder fik støtte på ialt 1 mio. kr. til ny, mindre forurenende teknologi. 267 ansøgere fik 9,8 mio. kr. til økonomisk tyngende investeringer. Tilskud på 0,2 mio. kr. blev ydet i 3 sager om anlægsbidrag. I beretningen findes en tabelsamling.

Læs publikation