Miljøprojekt, 81, 1986

Lokale forureninger og helbredseffekter

01-01-1986Sammenhængen mellem miljøforurening og befolkningens sundhed har i de senere år vakt stigende interesse. Nærværende publikation resumerer 6 forskellige miljøsager fra både Danmark og udlandet og sammenstiller erfaringer fra de epidemiologiske undersøgelser, der er blevet lavet. På basis af denne udredning trækkes generelle linier for, hvordan forureningens sundhedsmæssige konsekvenser kan belyses.Læs publikation