Kviksølv i jord

Kortlægning af affaldssammensætningen i servicesektoren; Institutioner, handel og kontor

01-01-1986Der er foretaget opgørelser og skøn over, hvor de mest kviksølvbelastede arealer findes. Fordampning af kviksølv kan have medført en væsentlig reduktion af de oprindeligt tilførte kviksølvmængder. De angivne skøn er behæftet med meget stor usikkerhed. De mest belastede områder er ved og omkring: - Dansk Sojakagefabrik - Grindstedværket - Cheminova - anlæg for kviksølvbejdsning af korn.Læs publikation