Miljøprojekt, 71, 1986

Kviksølv i havneslam

01-01-1986

De danske havne er opdelt efter størrelse i 3 grupper, idet Københavns Havn dog er vurderet separat. For disse grupper er skøn for: - kviksølvmængde i sediment - kviksølvmængde i overfladesediment - kviksølvmængde i klappet sediment Kviksølvkoncentrationen i sediment er faldende med havnenes areal. Københavns Havn er ca. 10 gang så belastet som andre store havne. Den totale kviksølvmængde i havnesedimenter udgør 4-20 tons, hvoraf Københavns Havns andel udgør 4-14 tons. Hvert år klappes 0,3-1,3 tons kviksølv sammen med havnesediment.

Læs publikation