Genteknologi, 1986

Genteknologi og industriel produktion

01-01-1986Formålet er at orientere om de retningslinier, der indtil videre anvendes i forbindelse med administrationen af § 10 i lov nr. 288 af 4. juni 1986 om miljø og genteknologi. Vejledningen retter sig til de virksomheder, som anvender genteknologiske produktionsmetoder, f.eks. virksomheder med mikrobiel produktion, gartnerier, landbrug, dyreopformeringsstationer m.v. Indeholder lovteksten.Læs publikation