Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1986

Genanvendelsesrådets årsberetning 1985

01-01-1986Genanvendelsesrådet har i 1985 behandlet 94 ansøgninger om tilskud til genanvendelse og mindre forurenende teknologi. 67 ansøgere fik tilsagn og det samlede tilskud udgjorde 45 mio. kr. Der blev givet tilsagn til følgende 3 kategorier: - Udrednings-, udviklings-, formidlings- og informationsprojekter (47 projekter) - Anlægsinvesteringer til produktionsformål (13 projekter) - Anlægsinvesteringer i indsamlingsordninger (7 projekter). Af disse 67 projekter vedrørte 8 projekter mindre forurenende teknologi.Læs publikation