Miljøprojekt, 75, 1986

Forureningstilstanden i danske svømmebade

01-01-1986En række danske svømmebade er blevet udvalgt, således at et bredt spektrum af benyttede renseteknikker er repræsenteret. For disse bade er indsamlet anlægs- og driftsdata. Forekomsten af trihalomethaner (THM), mutagen aktivitet, bundet klor og organisk stof (kaliumpermanganattal) i bassinvandet er blevet kortlagt for hvert svømmebad, tillige med trihalomethaner i halluften 15 cm. over bassinoverfladen. Denne forekomst af trihalomethaner og mutagen aktivitet er blevet vurderet i forhold til de øvrige forureningsparametre samt anlægs- og driftsdata.Læs publikation