Drænvandskvalitet fra pyritholdige arealer

01-01-1986Rapporten omhandler undersøgelser af drænvandskvaliteten på 60 udvalgte svagt pyritholdige (<0,5%>Læs publikation