Miljøbeskyttelse, generelt, 1986

Environmental Review, 4/2001

01-01-1986Gruppen har vurderet tekniske, økonomiske, afsætningsmæssige, veterinær- og dyrkningsmæssige samt miljømæssige forhold ved biogasfællesanlæg. I forbindelse med beskrivelsen af disse forhold har arbejdsgruppen søgt at belyse de områder, hvor yderligere undersøgelser kan være formålstjenlige.Læs publikation