Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1986

Betalingsvedtægter

01-01-1986De nuværende kommunale betalingsregler for bortskaffelse af spildevand giver mulighed for fastsættelse af højst forskelligartede regler. Reglerne er samtidig vanskelige for brugerne at forstå. Udvalget foreslår derfor en enklere betalingsordning i fremtiden. De nye regler bygger på en tanke om "forsyningsselskaber", hvor spildevandafgiften for ensartede grupper af brugere er den samme, uanset geografisk beliggenhed indenfor den enkelte kommune, og uanset omkostninger. Der betales en éngangsafgift, samt løbende årlige udgifter til dækning af anlægs- og driftsudgifter. Disse nye regler skal fortsat administreres af kommunerne.Læs publikation