Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1986

Badevand og strandkvalitet

01-01-1986En oversigt udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af oplysninger fra amtskommunerne/Hovedstadsrådet. Badevandstallene er analyseresultater fra 1985. Vedr. baggrunden for kvalitetsvurderingen henvises til: Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2 1985, Kontrol med badevand.Læs publikation