Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1986

Autoværksteder og miljøkrav

01-01-1986Publikationen indeholder selve bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 467 af 5. november 1985 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) samt en kortfattet vejledning i brug af denne.Læs publikation