Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1986

Anvendelse af overskudshalm

01-01-1986Folketinget har vedtaget et forbud mod halmafbrænding med virkning fra 1990, og der er derfor nedsat et udvalg til undersøgelse af de tekniske og økonomiske muligheder for anvendelse af overskudshalmen. Halmmængden varierer fra år til år, men vil de fleste år ligge på mellem 2,5 og 4,5 mio. tons. Det forventes, at forbruget af halm til opvarming i 1990 vil stige mellem 0,9 og 1,5 mio. tons. På længere sigt er der en potentiel mulighed for at anvende mere halm i landbrugssektoren især til foder, men det er usikkert om forbruget vil stige. De overskydende halmmængder kan i en vis udstrækning tænkes anvendt i elværkerne som supplement til andre brændsler.Læs publikation