Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Anprisninger på kosmetik

  Publiceret 01-01-1986

 • Anvendelse af overskudshalm

  Publiceret 01-01-1986

  Folketinget har vedtaget et forbud mod halmafbrænding med virkning fra 1990, og der er derfor nedsat et udvalg til undersøgelse af de tekniske og økon

 • Arealanvendelse og geologi - nitrat i grundvand

  Publiceret 01-01-1986

  Arealanvendelse, gødningsforbrug og geologiske forhold er undersøgt i 9 oplande og sammenlignet med nitratindhold i grundvandet

 • Autoværksteder og miljøkrav

  Publiceret 01-01-1986

  Publikationen indeholder selve bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 467 af 5

 • Badevand og strandkvalitet

  Publiceret 01-01-1986

  En oversigt udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af oplysninger fra amtskommunerne/Hovedstadsrådet

 • Betalingsvedtægter

  Publiceret 01-01-1986

  De nuværende kommunale betalingsregler for bortskaffelse af spildevand giver mulighed for fastsættelse af højst forskelligartede regler

 • Environmental Review, 4/2001

  Publiceret 01-01-1986

  Gruppen har vurderet tekniske, økonomiske, afsætningsmæssige, veterinær- og dyrkningsmæssige samt miljømæssige forhold ved biogasfællesanlæg

 • Drænvandskvalitet fra pyritholdige arealer

  Publiceret 01-01-1986

  Rapporten omhandler undersøgelser af drænvandskvaliteten på 60 udvalgte svagt pyritholdige (

 • Forureningstilstanden i danske svømmebade

  Publiceret 01-01-1986

  En række danske svømmebade er blevet udvalgt, således at et bredt spektrum af benyttede renseteknikker er repræsenteret

 • Genanvendelsesrådets årsberetning 1985

  Publiceret 01-01-1986

  Genanvendelsesrådet har i 1985 behandlet 94 ansøgninger om tilskud til genanvendelse og mindre forurenende teknologi

Søg i arkivet