Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1985

Pligter ved risikobetonede aktiviteter

19-07-1985

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har med denne vejledning redegjort for de forpligtelser, som virksomheder har over for myndighederne for at gennemføre de krav, der stilles i risikodirektivet (82/501/EØF). I vejledningen er der også redegjort for, hvorledes myndighederne skalkoordinere deres sagsbehandling for at forenkle virksomhedernes oplysningspligt.

Læs publikation