Lovinformation fra Miljøstyrelsen, 1/1985

Vandløbsloven

01-01-1985Vandløbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) trådte i kraft d. 1. november 1983. I forbindelse med lovens ikrafttræden er der udsendt en række bekendtgørelser, et cirkulære og et standardregulativ. Publikationen samler de bestemmelser, som er gældende 1. marts 1985Læs publikation