Miljøprojekt, 66, 1985

Undersøgelser af blødt aggressivt vand

01-01-1985I rapporten beskrives undersøgelser af sammenhængen mellem vandkvaliteten på vandværksvandet og vandkvaliteten i ledningsnettet og hos forbrugerne. Undersøgelserne er foretaget på vandværker og i forsyningsnet i Esbjerg og Rønne, hvor der foretages kalkbehandling af det aggressive, bløde grundvand.Læs publikation