Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1985

Sløjfning af olietanke

01-01-1985På baggrund af kommunale indberetninger vedr. tilstanden af gamle nedgravede olietanke giver redegørelsen en beskrivelse af gennemtæringshyppigheden, af gennemtæringsrisiko og forureningsforhold, af den kommunale administration (tilsyn) samt en diskussion af alternative sløjfningsbestemmelser. Redegørelsen konkluderer, at gennemtæringshyppigheden er ca. 10% i sandområder og ca. 30% i lerområder, at det bør sikres, at 20-årsreglen overholdes effektivt, at forældede olietanke som hovedregel bør opgraves, og at der kun i særlige tilfælde kan meddeles dispensation for opgravning, at reglerne for sløjfningsprocedurer bør skærpes, samt at det kommunale tilsyn bør effektueres (præcisering af kommunernes tilsynsforpligtelse).Læs publikation