Miljøprojekt, 68, 1985

Overflade aktiveret iltning af ferrojern i vand fra Hvidmosen

01-01-1985

Miljøstyrelsen har som led i en forsøgsordning om okker finansieret en række undersøgelser over forskellige okkerrensningsmetoders virkemåde og rensningseffekt. Disse rapporter er afrapporteret som bilag til "Redegørelse om den tre-årige forsøgsordning til nedbringelse af okkergener i vandløb", maj 1984. Målet med dette projekt har været at undersøge, om iltningen af ferrojern kan øges ved hjælp af store overflader, der kan danne udgangspunkt for biologisk aktive belægninger. Desuden undersøges muligheden for at fjerne vandets jernindhold ved absorption i nåletræsbark.

Læs publikation