Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1985
01-01-1985Bogen er til brug for praktikere og beskriver, hvordan man kan rense op efter oliespild til lands i en række situationer. Kapitlerne omhandler 1) en række almene og oversigtsmæssige forhold, 2) de metoder, der kan anvendes til at opfange og optage olie fra jorden og fra vandoverflader, 3) metoder til midlertidig oplagring af optagen olie og olieforurenede rester, 4) fjernelse af opfanget og optagen olie samt rensning af uheldsstedet og retablering til tilstanden før spildet. Endelig er der en liste for fornødent materiel til indsats mod oliespild.Læs publikation