Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1985

Miljøtilsyn

01-01-1985Miljøtilsynet i amter og kommuner er ikke godt nok. Derfor skal der bruges 120 mio. kr. mere årligt på dette. Det siger Miljøstyrelsens tilsynsudvalg i sin betænkning til miljøministeren. En personaleforøgelse på omkring 500 medarbejdere i løbet af 2-3 år, forbedret kontrol med miljøkvaliteten, flere tilsynsbesøg på landbrug og virksomheder samt tilbagevendende tilsynsberetninger fra amter og kommuner er blandt de virkemidler, som udvalget foreslår. Virksomhederne skal bidrage gennem en udbygget kontrol med deres forurening. Udvalget vil fortsætte sit arbejde med at undersøge om lovgivningen kan forenkles så der for hver virksomhed er én og kun én miljømyndighed.Læs publikation