Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1985

Miljøstyrelsens handlingsplan 1985-1990

01-01-1985Handlingsplanen er det første forsøg på at vurdere og prioritere Miljøstyrelsens arbejdsopgaver ud fra en samlet beskrivelse af styrelsens forventede aktiviteter i perioden 1985-1990. Udgangspunktet er styrelsens aktuelle situation og arbejdsopgaver, som er søgt indpasset i Miljøstyrelsens forventning til udviklingen inden for miljøbeskyttelsesområdet. Der er fremsat en række forslag til hvorledes de sagsområder, der bør tillægges størst vægt, skal søges tilrettelagt for at opfylde de satte mål.Læs publikation