Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1985

Miljøkreditrådets årsberetning 1984

01-01-1985Miljøkreditrådet har i 1984 behandlet 378 ansøgninger om miljøstøtte, hvoraf 198 fik tilsagn. Det samlede tilskud udgjorde 15 mio. kr. til investeringer på 85 mio. kr. Støtte efter kap. 2 (ny, mindre forurenende teknologi) blev ydet til to virksomheder, medens 10 fik afslag. Støtte efter kap. 3 (økonomisk tyngende investeringer) blev ydet til 187 ansøgere, hvoraf 161 var landmænd. Der blev givet afslag i 167 sager af mange forskellige grunde. Støtte efter kap. 4 (anlægsbidrag) blev ydet til 9 ansøgere. I tabelsamlingen er tilsagn fordelt efter kapitel og branche.Læs publikation