Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1985

Miljøafgifter

01-01-1985En arbejdsgruppe nedsat af Miljøstyrelsen har vurderet mulighederne for at anvende afgifter som styringsmiddel og finansieringskilde inden for Miljøstyrelsens arbejdsområde. Arbejdsgruppen har - foruden nogle generelle overvejelser om afgifter som styringsmiddel - udarbejdet en oversigt over ti områder, hvor afgiftsstyring kunne tænkes anvendt. Herudover har arbejdsgruppen gennemgået nogle områder, hvor gebyrer kunne tænkes anvendt.Læs publikation