Miljøprojekt, 64, 1985

Kosmetik - bivirkninger

01-01-1985Med nærværende rapport er der foretaget en gennemgang af publicerede bivirkninger forårsaget af kosmetiske produkter og deres indholdsstoffer. Rapporten omtaler hvilke kemiske stoffer, der har givet anledning til hudreaktion; hvorimod rapporten ikke peger på, hvilke produktgrupper og enkeltstoffer, der oftest giver anledning til hudreaktion. Rapporten viser, at meget store produktgrupper som sæbe, tandpasta og shampoo meget sjældent er årsag til bivirkninger. Endelig peger rapporten på, at information til forbrugerne er en af de bedste forudsætninger for at nedsætte antallet af bivirkninger.