Miljøprojekt, 67, 1985

Kilder til grundvandsforurening

01-01-1985Rapporten indeholder beskrivelse af en relativ simpel metode til identifikation af stoffer og stofgrupper, som tilføres omgivelserne i et sådant omfang, at de på kortere eller længere sigt kan forekomme i grundvandet i koncentrationer, som overstiger de hygiejniske grænseværdier. Metoden er egnet til en første identifikation i en regional sammenhæng, man kan ikke bruges ved stillingtagen i en konkrete forureningssag.Læs publikation