Genanvendelse, 1985

Genbrug er en god vane!

01-01-1985I 1983 og 1984 er der gjort forsøg med genbrugsindsamling af papir og glas. Deltagerne i forsøgsordningen har været en række kommuner i Frederiksborg Amt og Århus Amt. Erfaringerne viser, at informationsindsatsen er afgørende for resultaterne. Miljøstyrelsen har derfor ladet udarbejde forskelligt informationsmateriale, der stilles til rådighed for kommunerne, og som beskrives i det følgende.Læs publikation