Miljøprojekt, 69, 1985

Forbrug og forurening med chlorphenoler

01-01-1985Det samlede forbrug af chlorphenoler i Danmark anslås til ca. 2000 t/år, af hvilket mere end 95% beror på pesticider, mens resten beror på træbeskyttelse, desinfektion og konservering. Chlorphenolholdige pesticider fremstilles i Danmark, mens træ imprægneret med tetra- og pentachlorphenol importeres, primært fra Finland. Spredningen af de lavt chlorerede phenoler er primært knyttet til brugen af pesticider, men spredningen af de højt chlorerede phenoler væsentligst beror på fordampning fra og afbrænding af træ og savsmuld. Brugen af chlorphenoler er generelt i kraftig tilbagegang.Læs publikation