Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1985

Forbrug og forurening med arsen, chrom, cobalt og nikkel

01-01-1985Rapporten omfatter en materialstrømsanalyse for hvert af de 4 stoffer. Materialstrømsanalysen giver et billede af det samlede forbrug i Danmark og de heraf følgende udslip til vand, luft og jord. Den økotoksikologiske vurdering beskæftiger sig med de niveauer, der er fundet i de 3 medier, og der er så vidt muligt estimeret værdier for "no effect level" eller "lowest observed effect level". Den sundhedsmæssige vurdering tager udgangspunkt i de eksponeringsniveauer, der er resultat af materialstrømsanalysen og stoffernes omsætning i naturen. På baggrund heraf er befolkningens kontakt med de pågældende stoffer i relation til de toksikologiske effekter, der vil kunne forventes.Læs publikation