Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1985

Beregning af støj fra jernbaner

01-01-1985

Vejledningen omfatter den danske udgave af en fælles nordisk beregningsmetode for støj fra jernbaner bestemt som henholdsvis Laeq,24h og Lpamax

Læs publikation