Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1985

Begrænsning af lugtgener fra virksomheder

01-01-1985Med henblik på at give en ensartet behandling af klage- og godkendelsessager, som vedrører lugtproblemer i omgivelserne, har Miljøstyrelsen med denne vejledning udarbejdet retningslinier for måling, vurdering, forebyggelse og afhjælpning af lugt.Læs publikation