Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1985

Badevand og strandkvalitet

01-01-1985

En oversigt udarbejdet af Miljøstyrelsen på grundlag af oplysninger fra amtskommunerne/Hovedstadsrådet. Badevandstallene er analyseresultater fra 1984. Vedr. baggrunden for kvalitetsvurderingen henvises til: Vejledning 1/78, Kontrol med Badevand.

Læs publikation