Miljøprojekt, 63, 1985

Anvendelse af analyseresultater ved vandkontrol

01-01-1985Anvisningen beskriver de statistiske principper for vurdering af den nødvendige analysekvalitet ved kontrol af drikkevand, spildevand og recipientvand. Der gives en beskrivelse af begreberne analysedetektionsgrænse, tilfældig fejl og systematisk fejl. I bilag til anvisningen angives bl.a. de nødvendige krav til analysekvaliteten for de forskellige vandtyper og analysevariable. Anvisningen henvender sig både til laboratorier, der udfører vandanalyser og brugerne af disse analyser.Læs publikation