Betænkning fra Miljøstyrelsen, 2/1985

Afsluttende betænkning om miljøtilsyn

01-01-1985Tilsynsudvalgets afsluttende betænkning afrunder betænkningen om miljøtilsyn fra maj 1985. Udvalget har afklaret sine synspunkter, således at godkendelses- og tilsynsbeføjelser bør følges ad (én virksomhed - én miljømyndighed). Endvidere har udvalget ladet foretage en gennemgang af listen over særligt forurenende virksomheder. Der lægges op til, at amterne skal godkende og føre tilsyn med 3000 meget miljøbelastende virksomheder, mens kommunerne skal tage sig af alle andre virksomheder.Læs publikation