Farlige stoffer, 1984

Udredning vedr. udvalgte kemiske stoffers miljø- og sundhedsmæssige effekter samt anvendelse og forekomst

01-01-1984

Nærværende rapport udgør påbegyndelsen af en mere systematisk tilgang til Miljøstyrelsens arbejde med de såkaldt eksisterende (gamle) kemiske stoffer. Dette arbejde vil danne grundlag for et udvælgelses- og prioriteringssystem for kemiske stoffer med henblik på anvendelsesregulering. Rapporten præsenterer en model for beskrivelse af potentielle problemkemikalier og rummer herudover et eksempelmateriale bestående af ca. 20 stofbeskrivelser. Det har fra starten af arbejdet med de eksisterende kemiske stoffer været hensigten at begrænse antallet af stoffer, der skulle gennemgås. Udvælgelsen af stoffer skulle foregå på grundlag af en prioritering, foretaget ud fra oplysninger om uønskede effekter på miljø eller sundhed, samt ud fra et kendskab til eller tegn på en betydelig produktion eller miljømæssig eksponering for et stof.

Læs publikation