Luftforurening, 1984

Udenlandske regler og standarder

01-01-1984Nærværende rapport beskriver resultatet af det arbejde, der er udført i den arbejdsgruppe, som har haft til formål at fremskaffe oplysninger om de regler og standarder, som anvendes i forbindelse med godkendelse vedrørende emmissionsbegrænsende foranstaltninger i andre lande på kraftværker/kraftvarmeværker og større industrianlæg for så vidt angår svovldioxid og kvælstofoxider.Læs publikation