Luftforurening, 1984

Sundhedsskader

01-01-1984Arbejdsgruppens opgave har været at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen med svovldioxid/partikler og nitrogenoxider.Læs publikation