Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1984

Støj fra motorsportsbaner

01-01-1984Miljøstyrelsen udsendte december 1976 "Nyt fra miljøstyrelsen" nr. 7 om knallertbaner. Siden da har knallertsporten gennemgået en væsentlig udvikling. Samtidig er antallet af motorsportsbaner, det gælder især cross- og speedwaybaner, øget væsentligt i takt med den stigende interesse for motorcykelsporten og knallertsporten. Vejledningen er baseret på det eksisterende administrative erfaringsgrundlag og en række akustiske undersøgelser, som Miljøstyrelsen i perioden 1980-82 har iværksat i samarbejde med motorsportsorganisationerne. Der eksisterer endnu mange uafklarede spørgsmål om støj fra motorsportsbaner. Der er endnu ikke foretaget undersøgelser af befolkningens reaktioner på støjbelastning. Fra motorsportsudøvernes side arbejdes der til stadighed på at begrænse støjudsendelsen fra køretøjerne. Miljøstyrelsen har på baggrund af det omtalte behov for vejledningen valgt at udarbejde den på basis af den nu eksisterende viden.Læs publikation