Hav, søer, vandløb, 1984

Slørvinger og døgnfluer

01-01-1984

Kortlægning af og tilsyn med miljøkvaliteten i vandløb og søer omfatter blandt andet en beskrivelse og vurdering af de biologiske forhold. I vandløb er det normalt fiskene og smådyrene, der bruges ved vurderingen. Blandt insektgrupperne slørvinger og døgnfluer findes arter, som kun kan eksistere, hvor der ikke er forurening med organisk stof fra f.eks. huspildevand. Et indgående kendskab til slørvinger og døgnfluer og deres forhold til substrat, strøm og forurening med organisk stof vil derfor gøre det muligt at give en mere nøjagtig vurdering af miljøkvaliteten.

Læs publikation